Podstawowe informacje

KRS

0000740823

NIP

9512466433

REGON

380811095

Adres siedziby: Wąwozowa 4 / 80, 02-786 Warszawa, Polska

Forma prawna: Fundacja

Data rejestracji: 23 lipca 2018 r.

Cel działania

1) popieranie i promocja historii i zasad dobrego obyczaju w rozwoju biznesu.

2) budowanie społeczności aktywnie wspierającej powstawanie przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości.

3) wspieranie własnej przedsiębiorczości w celu spełnienia oczekiwań jej odbiorców.

4) promowanie stosowania dobrego obyczaju na podstawie przykładów z historii wśród przedsiębiorców, administracji państwowej i samorządowej oraz osób prywatnych.

5) szerzenie wiedzy w zakresie historii, kulturoznawstwa, przedsiębiorczości i tożsamości.

6) propagowanie aktywizacji i rozwoju przedsiębiorstw i przedsięwzięć w zakresie biznesu.

7) promowanie inicjatyw związanych z rozwojem dobrego biznesu.

8) skupianie wokół idei fundacji twórców dobrego biznesu, osób związanych z branżą, przedstawicieli nauki oraz sfery kultury w kraju i zagranicą.

9) wspieranie komercjalizacji, wyników badań naukowych z dziedzin pokrywających się z ideami fundacji.

10) wspieranie firm, instytucji i osób korzystających ze wsparcia biznesowego w celu budowania ich konkurencyjności i innowacyjności.

11) promowanie i organizacja wolontariatu.

12) wspieranie i organizacja działalności charytatywnej.

13) działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Organ sprawdzający nadzór

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, PREZYDENT M.ST. WARSZAWY